Retired Staff  
 
       
Gopalakrishnan-PT Aravindakshan Bhargavan Pillai Chandran KK
       
Chandrasekharan K Chidambaran Dhanapalan Domini
       
E.H.Devi George Viswan PK Sumathi
       
K.Sasidharan Karthikeyan N.Dinakaramenon P.P.Rappai
       
Padmadevi Prabhakaran-TV Prabhasankar-VP Prema
       
Ramachandran KK Ravi TS Ravinathan TV Saidu AK
       
Santhosh Babu PV Sasi PK Sebastian VM Shanmughan
       
Sobhanakumari CK soman Subramanian Sushama VNK
       
Usha valliyamma Velayudhan PK VG Menon
       
   
Vimala Vishnu Namboodiri